सायबर सुरक्षा अभियान% तुमच्या डेस्कटॉप@मोबाइलवर रिमोट ऍक्सेस टूल@सॉफ्टवेअर असेल तर ते त्वरित काढून टाकावे -

Our Branches

THE SATARA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD., SATARA DIVISION OFFICE AND BRANCH LIST

SATARA TALUKA :

Sr. No Name of the Branch Code No OPENING DATE Phone No.
  Division Office Satara     02162-236022
1 S.C. SATARA 1001 07-04-1966 02162-236023
2 SATARA CITY 1002 01-05-1951 02162-234435
3 NAGTHANE 1021 12-11-1965 02162-265221
4 PARALI 1029 21-01-1970 02162-278223
5 ARALE 1042 13-02-1973 02162-264240
6 Z.P.SATARA 1046 21-07-1973 02162-234582
7 RAJWADA SATARA 1047 06-10-1973 02162-283134
8 ATIT 1064 29-06-1979 02162-262046
9 ANGAPUR 1065 29-02-1980 02162-272222
10 KANHER 1081 28-05-1982 02162-276381
11 GOVE 1086 17-07-1982 02162-268244
12 LIMB 1087 17-07-1982 02162-268249
13 M.Y.SATARA 1104 24-07-1983 02162-234353
14 PADALI (SATARA) 1111 19-02-1984 02162-265933
15 TASGAON 1115 07-09-1984 02162-274243
16 SHAHUNAGAR SHENDRE 1128 23-04-1985 02164-287050
17 SHIVTHAR 1129 02-09-1985 02162-264127
18 VENNANAGAR 1137 19-02-1986 02162-276340
19 VENEGAON 1141 27-06-1990 02162-263720
20 KRISHNANAGAR 1152 14-05-1991 02162-245352
21 MALGAON 1162 18-04-1992 02162-269567
22 KASHIL 1166 25-07-1992 02162-260021
23 THOSEGHAR 1167 05-06-1992 02162-206340
24 PATKHAL 1175 20-12-1995 02162-271237
25 NELE 1176 28-12-1995 02162-261533
26 KAMERI 1188 05-01-1996 02162-272655
27 APSHINGE 1193 13-02-1996 02162-249203
28 AMBAVADE(PARALI) 1196 27-07-1996 02162-203008
29 KODOLI(M.I.D.C.) 1197 10-09-1996 02162-246611
30 MANGALWAR TALE(STR) 1210 01-01-1999 02162-283456
31 SHAHUPURI (SATARA) 1211 01-11-1999 02162-251431
32 SADAR BAZAR(SATARA) 1212 01-01-1999 02162-235744
33 KOPARDE 1223 13-02-2001 02162-200382
34 JIHE 1227 26-02-2001 02162-200776
35 GODOLI, SATARA 1230 26-03-2001 02162-236203
36 KSHETRA MAHULI 1233 02-05-2001 02162-270196
37 CHINCHNER VANDAN 1235 06-06-2001 02162-274177
38 CAMP  SATARA 1242 04-08-2007 02162-227636
39 BHATMARLI 1243 23-09-2008 02378-240322
40 VIKAS NAGAR (SATARA) 1253 01-04-2012 02163-231166
41 MALHARPETH (SATARA) 1259 30-03-2011 02162-227746
42 SASPADE 1271 17-03-2012  
43 DEGAON 1282 25-08-2012  
44 KONDAVE 1284 22-09-2012  
45 KHOJEWADI 1294 31-08-2013  
46 NANDGAON 1295 31-08-2013  
47 BAMANOLI 1299    
48 VARNE 1307