काही संस्था@वेबसाईट अशी जाहिरात करीत आहेत की सातारा जि-म-सह- बँकेत लेखनिक@शिपाई यांच्या रिक्त पदांसाठी भरती आहे- मात्र हे खरे नसून सध्या बँकेने अशी कोणतीही जाहिरात प्रसिध्द केलेली नाही- तरी सर्वांना विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारच्या भरती साठी फक्त बँकेच्या अधिकृत वेबसाईट वरील अधिसूचना@जाहिरात च ग्राह्य धरण्यात याव्यात-

Our Branches

THE SATARA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD., SATARA DIVISION OFFICE AND BRANCH LIST

MAHABALESHWAR TALUKA :

Sr. No Name of the Branch Code No OPENING DATE Phone No.
1 PANCHGANI 1011 10-06-1960 02168-240216
2 MAHABALESHWAR 1045 06-06-1973 02168-260371
3 TAPOLE 1053 01-07-1974 02168-247268
4 BHILAR 1151 06-04-1991 02168-250418
5 KUMBHAROSHI 1174 05-12-1992 02168-249320
6 GOGAVE 1258 01-04-2012 02168-249420
7 TALDEO 1274 05-05-2012 02168-274004
8 METGUTAD 1285 25-10-2012 02168-272171