काही संस्था@वेबसाईट अशी जाहिरात करीत आहेत की सातारा जि-म-सह- बँकेत लेखनिक@शिपाई यांच्या रिक्त पदांसाठी भरती आहे- मात्र हे खरे नसून सध्या बँकेने अशी कोणतीही जाहिरात प्रसिध्द केलेली नाही- तरी सर्वांना विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारच्या भरती साठी फक्त बँकेच्या अधिकृत वेबसाईट वरील अधिसूचना@जाहिरात च ग्राह्य धरण्यात याव्यात-

Our Branches

THE SATARA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD., SATARA DIVISION OFFICE AND BRANCH LIST

KARAD TALUKA :

Sr. No Name of the Branch Code No OPENING DATE Phone No.
  Division Office Karad     02164-221108
1 KARAD  CITY 1003 01-12-1950 02164-222319
2 UMBRAJ 1014 04-03-1961 02164-264038
3 RETHARE BK 1016 05-04-1962 02164-266238
4 KALE 1025 12-01-1969 02164-254252
5 KOLE 1032 03-01-1971 02164-250040
6 OGALEWADI 1033 10-05-1971 02164-271778
7 KARVE 1036 09-02-1972 02164-280145
8 MASUR 1038 07-07-1972 02164-252238
9 WATHAR KARAD 1043 25-03-1973 02164-263223
10 SUPANE 1051 23-05-1974 02164-255530
11 UNDALE 1052 25-05-1974 02164-256222
12 ATAKE 1056 07-07-1975 02164-287050
13 HELGAON 1057 28-07-1975 02164-253703
14 M.Y.KARAD 1058 29-01-1976 02164-222792
15 A.C.KARAD 1072 03-06-1981 02164-222908
16 TAMBAVE(KARAD) 1076 09-02-1982 02164-285236
17 OND 1083 11-06-1982 02164-251240
18 WING (KARAD) 1089 26-08-1982 02164-267042
19 SAVADE 1095 13-11-1982 02164-256226
20 INDOLI 1106 25-09-1983 02164-264738
21 KOLEWADI 1109 26-12-1983 02164-250053
22 SHENOLI SHERE (Railway Stn.) 1114 24-06-1984 02164-269558
23 MALKAPUR 1116 07-10-1984 02164-241056
24 GOLESHWAR 1121 18-12-1984 02164-223731
25 VADAGAON HAVELI 1122 18-12-1984 02164-268026
26 KOPARDE HAVELI 1123 20-12-1984 02164-271811
27 PAL 1124 02-01-1985 02164-261024
28 YELGAON 1138 29-05-1986 02164-257224
29 BELAVADE BK 1150 14-05-1991 02164-288028
30 CHAREGAON 1163 06-06-1992 02164-264349
31 YEVATI 1171 02-10-1992 02164-286065
32 PERLE 1177 20-12-1995 02164-262064
33 RETHARE BK GAON 1178 20-12-1995 02164-281010
34 WAHAGAON 1181 20-12-1995 02164-200574
35 S.S.S.K.SHIRAVADE 1185 27-12-1995 02164-252099
36 KHODSHI 1189 11-01-1996 02164-283004
37 VASANTGAD 1190 11-01-1996 02164-200554
38 KODOLI (KARAD) 1191 11-01-1996 02164-200718
39 GHAREWADI 1198 28-07-1996 02164-250840
40 MASUR M.E. 1209 01-11-1999 02164-252159
41 AGASHIVNAGAR M.E. 1216 01-11-1999 02164-243179
42 VIDYANAGAR (KARAD) 1217 01-11-1999 02164-273517
43 KALE M.E. 1218 01-11-1999 02164-254252
44 UMBRAJ M.E. 1219 01-11-1999 02164-265755
45 SHIRGAON 1221 28-01-2001 02164-261211
46 KARAWADI 1224 17-02-2001 02164-273802
47 SHEWALWADI(MHASOLI) 1236 26-10-2001 02164-257437
48 YERAVALE 1251 28-08-2009 02164-267748
49 WARUNJI PHATA 1264 22-06-2011 02164-223823
50 KAVTHE(MASUR) 1265 22-06-2011 02164-252577
51 CHORE 1275 20-06-2012  
52 SHAMGAON 1280 12-08-2012 02164-284025
53 GOWARE 1283 25-08-2012 02164-277025
54 KALGAON 1297 25-01-2014  
55 JAKHANWADI 1298 25-01-2014  
56 TALBID 1301    
57 VADOLI NILESHWAR 1314 12-02-2016  
58 EXT. SHENOLI (SHENOLI SHERE BR) 1315  
59 EXT. SHIRAVADE (S.S.S.K..SHIRAVADE BR.) 1319